Reduse, Re Use, Recycle!

 In Visual Journalism

Hoe een 4 pagina’s artikel te reduceren naar 1 A4-tje: dmv visualisatie! Naar een artikel in de Consumentengids (april 2019): “Waarheen met mijn kapotte apparaat?” Nou, de voorjaarsschoonmaak kan beginnen!

Recent Posts
Illustrations