Een groot TV debat in beeld!

 In Visual Journalism

Het KIDV, Het Kennis Instituut Duurzaam Verpakken is een onmisbaar instituut deze tijd bij het ondersteunen van informatie en contacten voor de wet en industrie bij het introduceren van nieuwe verpakkingen nu en in de toekomst. Voor hun 10 jarig bestaan werd een groot TV debat gehouden in Den Haag, met veel deelnemers uit het bedrijfsleven, wetenschap en overheden. Een actief en interessant debat, opgenomen op video, foto’s en digitaal getekend door Sketch and Talk! Geen getypte notulen, maar een plaat die in één blik de discussie weer ophaalt!

Recent Posts