Privacy policy Sketch & Talk by Vanessa Koster

I am aware that you have confidence in me. I therefore see it as my responsibility to protect your privacy.  This privacy policy applies to the services of Sketch and Talk by Vanessa Koster. By using this website you accept the privacy policy.

Sketch and Talk by Vanessa Koster respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially.

Use of our services
When you sign up for one of my services, I ask you to provide personal information. This data is used to perform the service. The data is stored on secure servers of Sketch and Talk by Vanessa Koster or those of a third party. I will not combine this information with other personal information we have.

Communication
When you send e-mail or other messages to me, I may retain those messages. Sometimes I ask you for your personal details that are relevant to the situation in question. This makes it possible to process your questions and answer your requests. The data is stored on secure servers of Sketch and Talk by Vanessa Koster or those of a third party.

Cookies
I collect data for research in order to gain a better insight into my customers, so that I can tailor our services accordingly.

This website uses “cookies” (text files placed on your computer) to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website can be transferred to secure servers of Sketch and Talk by Vanessa Koster or those of a third party. I use this information to keep track of how you use the website, to compile reports on website activity and to offer other services relating to website activity and internet usage.

Would you like to disable the cookies? Most browsers are set to accept cookies by default, but you can reset your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, some features and services on our and other websites may not function properly if cookies are disabled in your browser.

Purposes
I do not collect or use information for purposes other than the purposes described in this Privacy Policy unless I have obtained your consent in advance. 

Third parties
The information will not be shared with third parties. This data will only be used for the purpose of the application in question and will not be further distributed.

Changes
This privacy statement is tailored to the use of and the possibilities on this site. Any changes and / or changes to this site may lead to changes to this privacy statement. It is therefore advisable to consult this privacy statement on a regular basis.

Choices for personal data
I offer all visitors the opportunity to view, change, or delete all personal information that is provided to me at the moment.

Adjust/unsubscribe communication
If you want to adjust your data or want to get yourself out of my files, you can contact us. See the contact details below.

Questions and feedback
I regularly check whether I comply with this privacy policy. If you have any questions about this privacy policy, please contact me:

Sketch and Talk, by Vanessa Koster

info@sketchandtalk.com

(+31) (0)6-22260011

Nederlandse versie Privacy Statement Sketch & Talk door vanessa Koster

Ik ben er van bewust dat u vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.  Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Sketch and Talk by Vanessa Koster. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Sketch and Talk by Vanessa Koster respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Sketch and Talk by Vanessa Koster of die van een derde partij.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Sketch and Talk by Vanessa Koster of die van een derde partij.

Cookies
Ik verzamel gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in mijn klanten, zodat ik mijn diensten hierop kan afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Sketch and Talk by Vanessa Koster of die van een derde partij. Ik gebruik deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Wilt u de cookies uitzetten? De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op mijn en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden
Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij ik van tevoren uw toestemming hiervoor heb verkregen. 

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit mijn bestanden wilt laten halen, kunt u contact met mij op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoe. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met mij opnemen:

Sketch and Talk, by Vanessa Koster

info@sketchandtalk.com

This page was last modified on October 18, 2018.